خانه راهنمای پزشکان

راهنمای پزشکان

توسط ashlea

فرآیند همکاری پزشکان با مدوتریپ

  1. تماس با تیم پشتیبانی پزشکان مدوتریپ
  2. ثبت نام در سایت
  3. بررسی اطلاعات و رزومه شما توسط متخصصان مدوتریپ
  4. ساخت پروفایل اختصاصی شما بعد از تأیید متخصصان، در سایت مدوتریپ

تماس با ما